Rozporządzenie MZ w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów

W Dzienniku Ustaw (poz. 932/2022) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów.

§ 2 rozporzadzenia stanowi, że „ustala się wykaz dziedzin farmacji, w których jest możliwe odbywanie szkolenia specjalizacyjnego:
1) analityka farmaceutyczna;
2) farmacja apteczna;
3) farmacja kliniczna;
4) farmacja przemysłowa;
5) farmacja szpitalna;
6) farmakologia;
7) radiofarmacja;
8) toksykologia”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

D2022000093201