Stanowisko Przewodniczącej Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej  Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano stanowisko Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odnoszace się do „Stanowiska Koordynatorów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF) w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce”.

Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Aptekarskiej informują, że pogląd wyrażony w stanowisku, do którego się odwołują „nie jest stanowiskiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej”.

Treść stanowiska Przewodniczącej Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: LINK