W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity ustawy o izbach aptekarskich

W Dzienniku Ustaw ( poz. 1419/2019) opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.

Proszę pobrać>>>

Zespół Dlafarmacji.pl